03 Απριλίου 2008

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Κυκλοφόρησε ο Εμπορικός οδηγός του δήμου Πύλης, μια πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης που σκοπό έχει τη ισομερή προβολή και διαφήμιση όλων των εμπόρων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη περιοχή μας. Η προβολή της κάθε επιχείρησης γίνεται με την επαγγελματική της κάρτα. Η φιλοσοφία της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης είναι το εργαλείο αυτό να φτάσει σε κάθε σπίτι τόσο του δήμου Πύλης, όσο και των όμορων δήμων, προωθώντας μ' αυτό τον τρόπο το σύνολο των επιχειρήσεων σε κάθε σημείο που προκαλεί κατανάλωση. Εκδόθηκαν δέκα τρεις χιλάδες (13.000) αντίτυπα χωρίς τη παραμικρή επιβάρυνση για τα μέλη του συλλόγου. Ήταν μια προσφορά του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης, που με την ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί ανάλογη πορεία στο μέλλον. (Φωτογραφία του οδηγού στη δεξιά στήλη).