10 Απριλίου 2010

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ - ΟΑΕΕ

Με το νόμο 3833/2010 δίνεται η δυνατότητα στα ταμεία ΙΚΑ & ΟΑΕΕ να αποφασίσουν ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών σε 36 μηνιαίες δόσεις, κατ' ανώτατο όριο και με μηνιαία δόση τουλάχιστον 200 €. Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη παραπάνω ρύθμιση, πρέπει να προσέλθουν στα ταμεία που είναι υπόχρεοι και να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στους ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής των καθυστερούμενων οφειλών.
Η εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να εξοφληθεί και μέσω δανείων από το ΤΕΜΠΜΕ που θα εκταμιεύονται απ' ευθείας από τα ταμεία χωρίς την διαμεσολάβηση των οφειλετών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.