19 Αυγούστου 2011

ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ

Η θέση του μέλους του εμπορικού συλλόγου Πύλης στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011, ένα από τα προς συζήτηση θέματα ήταν και η προκήρυξη θέσης γενικού διευθυντή, τα απαιτούμενα προσόντα και η διάρκεια σύμβασης. Οι αξιολογήσεις των υποψηφίων και η τελική επιλογή του καταλληλότερου θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου Πύλης που συμμετέχει εν λόγω δ.σ. στάθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας θέσης γενικού διευθυντή με όλα εκείνα τα προσόντα που έχει θεσμοθετήσει ο κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. . Δηλαδή πτυχίο Π.Ε. , εμπειρία σε διοίκηση, οικονομικές γνώσεις κ.λ.π.

Και επειδή στην ουσία πρόκειται για θέση manager, η πρόταση του εκπροσώπου του εμπορικού συλλόγου ήταν να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο δυο ετών όπου στο τέλος του θα υπάρξει απολογισμός του έργου που ο ίδιος ο διευθυντής με πλάνο θα έχει καταθέσει. Χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα το εργοστάσιο γάλακτος Τρικάλων.

Με απλά λόγια να μετρηθούν οι στόχοι που μπήκαν, γιατί η Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης εταιρία είναι και με κριτήρια οικονομικά πρέπει να κινείται και να κρίνεται.

Ακόμη προτάθηκε από τον εκπρόσωπο του εμπορικού συλλόγου να θεσμοθετηθεί και bonus για την επιβράβευση της επίτευξης των στόχων. Και στο τέλος των δυο χρόνων αφού αξιολογηθεί το έργο του, να αποφασιστεί εκ νέου η παραμονή του στην εταιρία, ή η λήξη της συνεργασίας σε περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων λόγων & έργων.

Η πρόταση του εμπορικού συλλόγου μειοψήφησε. Πέρασε η πρόταση του προέδρου για εξ’ αρχής σχέση σύμβασης αορίστου χρόνου, με το αιτιολογικό της «εργασιακής ασφάλειας». Μπορεί δηλαδή να αποδώσει κάποιος καλύτερα όταν είναι μόνιμος.