28 Ιουλίου 2011

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης των σφαγείων της Πύλης.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (22 Ιουλίου 2011) συζητήθηκε η λύση της μίσθωσης των σφαγείων της Πύλης και η σκέψη για την προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης σε ιδιώτη.

Η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου του δήμου Πύλης αφουγκραζόμενη τις αγωνίες των εργαζομένων αλλά και από ιδία γνώση, ζητά την άμεση οργάνωση από το δήμο Πύλης ενημερωτικής σύσκεψης όλων των εμπλεκομένων, με σκοπό να βρεθεί η συμφέρουσα για το δήμο, τους εργαζόμενους και τη τοπική οικονομία λύση.

Η συνέχιση της λειτουργίας των σφαγείων με τις όποιες παρεμβάσεις χρήζουν πρέπει να αποτελέσει μοναδική επιδίωξη από όλες τις παραγωγικές τάξεις και ειδικά του πρωτογενούς τομέα. Περιμένουμε η δημοτική αρχή και όλες οι δημοτικές παρατάξεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και των απαιτήσεων της εποχής και να σταθούν αρωγοί για την παραμονή και όχι την αποψίλωση του δήμου από μια τόσο χρήσιμη και μοναδική επιχείρηση.

Και επειδή το τελευταίο διάστημα τόσος λόγος γίνεται πανελλαδικά για ανάπτυξη, η λειτουργία των σφαγείων συνεισφέρει στην ανάπτυξη του δήμου και με τις θέσεις εργασίας, αλλά και με το εμπορικό αλισφερίσι που πραγματοποιείται.

Οι δρόμοι είναι δύο. Ο πρώτος έχει να κάνει με τους σωστούς χειρισμούς ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν τα σφαγεία έστω και υπό διαφορετικό καθεστώς και ο δεύτερος είναι αυτός του λουκέτου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι συμφωνούμε να ακολουθήσουμε τον πρώτο δρόμο.

Λόγω και της γεωγραφικής μας θέσης η συνέχιση της λειτουργίας των σφαγείων θα πρέπει να είναι η ξεκάθαρη και μοναδική στόχευση όλων μας.

15 Ιουλίου 2011

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Άρχισαν σήμερα 15 Ιουλίου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Στα εμπορικά της Πύλης το ποσοστό της έκπτωσης φτάνει μέχρι και το 70% και μάλιστα σε καινούργια εμπορεύματα. Οι έμποροι της Πύλης δίνουν έτσι τη δυνατότητα για πραγματικά συμφέρουσες αγορές σε όλους τους καταναλωτές. Επειδή οι ανάγκες πάντα υπάρχουν, η συμφέρουσα κίνηση είναι η επίσκεψη στην αγορά της Πύλης.
Οι εκπτώσεις διαρκούν 45 μέρες, μέχρι την 31η Αυγούστου.

12 Ιουλίου 2011

"ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

"Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα" είναι το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 στις 7.30΄ το απόγευμα, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Τρικάλων.
Αναλυτικά η πρόσκληση.

Ενημερωτική εκδήλωση για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, 2007 - 2013» Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για τη Θεσσαλία, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων, για την παρουσίαση του Προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.

To πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την δημιουργία, ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν:

Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

Γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται:
· Από 30.000,00 € ως 300.000,00 για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008) και

· Από 20.000,00 € ως 200.000,00 € ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.

Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πακετοποίησης και συσκευασίας, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προώθηση και προβολή, απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, ενέργειες προστασίας ή απόκτησης πατεντών και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15-07-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-09-2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος.

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος στην Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος κ. Κατσαούνη Ευάγγελο.

Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης επικοινωνήστε με την κα Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγο & Επιχ/κή Σύμβουλο στο Επιμελητήριο Τρικάλων (τηλ. 2431028189, e-mail: sdrenia@trikalabiz.gr).

05 Ιουλίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μια αξιόλογη πρωτοβουλία για την προβολή των επιχειρήσεων του δήμου Πύλης ηλεκτρονικά, λαμβάνει ο νέος πάροχος, δημιουργία του δήμου Πύλης. Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας www.pili.gov.gr έχει μπροστά του ένα πλήρη τουριστικό και εμπορικό οδηγό και βρίσκει όλη την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται σ' όλο το δήμο χωρισμένη ανά κατηγορία.
Το διοικητικό συμβούλιο του εμπορικού συλλόγου Πύλης προτρέπει όλους τους επιχειρηματίες να στείλουν ηλεκτρονικά στο visitpyli@gmail.com τα παρακάτω στοιχεία για την αρτιότερη προβολή της δραστηριότητάς τους.
  • Όνομα επιχείρησης
  • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη
  • Λογότυπο
  • Κατηγορία που ανήκει - πχ καφέ, είδη ένδυσης κ.λ.π.
  • Μικρή περιγραφή - παρουσίαση
  • Φωτογραφία ή φωτογραφίες
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο & fax
  • email
  • Ιστοσελίδα
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλούνται οι συνάδερφοι να απευθύνονται στη διοίκηση του εμπορικού συλλόγου.