09 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Νέο καθεστώς στις εκπτώσεις εισάγει ο νέος νόμος Νο 4177/2013. Οι μέχρι τώρα δυο εκπτωτικές περίοδοι γίνονται τέσσερις. Πιο συγκεκριμένα. 
  • Η πρώτη εκπτωτική περίοδος ξεκινά την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και τελειώνει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου.
  • Η δεύτερη εκπτωτική περίοδος (νέα) λαμβάνει χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.
  • Η τρίτη εκπτωτική περίοδος ξεκινά την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και τελειώνει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου.
  • Και τέλος η τέταρτη εκπτωτική περίοδος (νέα) λαμβάνει χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.