26 Φεβρουαρίου 2014

Πρωτοβουλία για αναθέρμανση της αγοράς

Η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου του δήμου Πύλης συναντήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, με σκοπό την επιβράβευση των μελών – καταναλωτών του δευτέρου που θα κάνουν τις αγορές τους από τα τοπικά καταστήματα.
Το ποσοστό της έκπτωσης αφήνετε στην διακριτική ευχέρεια των καταστηματαρχών και η συμμετοχή τους στην δράση είναι προαιρετική. Τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου επιδεικνύοντας μια κάρτα που θα προμηθευτούν από την διοίκηση τους θα μπορούν να κάνουν φθηνότερες αγορές από τα καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μάλιστα για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο στην είσοδο κάθε επιχείρησης που θα γνωστοποιεί την συμμετοχή της στο παραπάνω μέτρο. Για το αυτοκόλλητο αυτό θα μεριμνήσει ο εμπορικός σύλλογος ώστε να είναι όμοιο, σε σχέδιο, για όλες τις επιχειρήσεις.  Εκτός από τα εμπορικά  καταστήματα μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις με οποιοδήποτε αντικείμενο, καφέ – εστίαση – παροχή υπηρεσιών κ.λ.π. . 
Η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου του δήμου Πύλης θα διευρύνει σταδιακά την εφαρμογή του μέτρου και σε άλλους συλλογικούς φορείς του δήμου προσβλέποντας στην τόνωση της αγοράς αλλά και στην  ενδυνάμωση του όρου τοπικά συμφέροντα και σύσφιξη σχέσεων.