11 Μαρτίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΜΕ

Παρουσιάστηκαν από την υπουργό οικονομίας ανάπτυξης & ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη τα δυο νέα προγράμμτα ΤΕΜΠΜΕ που στοχεύουν στην βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Το πρώτο αφορά την εξόφληση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τις ΔΟΥ.

Το ύψος του δανείου ξεκινά από τις 5.000€ και φτάνει τις 100.000€ και κλιμακώνεται ανάλογα με το αριθμό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Το ΤΕΜΠΜΕ επιδοτεί το 80% του δανείου που είναι διάρκειας 6 χρόνων, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος. (Πληρωμή δηλαδή μόνο τόκων τα δύο πρώτα χρόνια.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι μορφές επιχειρήσεων - ατομικές, ο.ε. , ε.ε. , ε.π.ε. , α.ε. - που απασχολούν από 0 μέχρι και 49 άτομα. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια από το ΤΕΜΠΜΕ στο παρελθόν. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απ' ευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία και τις ΔΟΥ και έτσι η επιχείρηση θα λαμβάνει άμεσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτητα.
Η λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τη συμμετοχή σ' αυτό το μέτρο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2010.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών.

Το ύψος του δανείου ξεκινά από τις 5.000€ και φτάνει τις 300.000€ και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.
Το ΤΕΜΠΜΕ επιδοτεί το 80% του δανείου που είναι διάρκειας 6 χρόνων, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος. (Πληρωμή δηλαδή μόνο τόκων τα δύο πρώτα χρόνια.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι μορφές επιχειρήσεων - ατομικές, ο.ε. , ε.ε. , ε.π.ε. , α.ε. - που απασχολούν από 0 μέχρι και 49 άτομα. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια από το ΤΕΜΠΜΕ στο παρελθόν.
Τα χρήματα του δανείου θα διοχετεύονται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει των τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών
Η λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τη συμμετοχή σ' αυτό το μέτρο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2011.

Ο προϋπολογισμός του κάθε προγράμματος είναι από 1 δις €.

Για δάνεια άνω των 40.000€ η επιχείρηση εφ' όσον ζητηθεί από την τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος καλωσορίζει τα παραπάνω προγράμματα και πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την αγορά και ειδικά την επιβίωση της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης.