23 Μαρτίου 2012

Δυνατότητα μειωμένων εισφορών στον ΟΑΕΕ - υπό προϋπόθέσεις

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους, εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και δεν καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εγκρίθηκε την Πέμπτη από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησής τους.

Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31/12/2014 και από την αρχή του 2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας.

21 Μαρτίου 2012

Δημιουργία Ταμείου Επενδύσεων

Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του οποίου αναμένεται να διοχευτευθεί ρευστότητα ύψους 1 δισ. ευρώ στις ελληνικές ΜμΕ έως το τέλος του 2013, με ευνοϊκά δάνεια από τις τράπεζες. Σήμερα, υπεγράφη η συμφωνία για τη σύσταση του Ταμείου μεταξύ της υπουργού Ανάπτυξης 'Αννας Διαμαντοπούλου και του Έλληνα Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ Πλούταρχου Σακελλάρη, παρουσία του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιοχάνες Χαν.
Τόσο η κ. Διαμαντοπούλου όσο και ο κ. Σακελλάρης επισήμαναν τον στρατηγικό ρόλο που έχουν οι ελληνικές τράπεζες για την επιτυχία του Ταμείου. Συγκεκριμένα η υπουργός έκανε έκκληση στους τραπεζίτες και στις τράπεζες να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα την εκταμίευση κονδυλίων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τονίζοντας μάλιστα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί εθνική ανάγκη.
Σκοπός του Ταμείου, όπως τονίσθηκε και από την υπουργό και από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, είναι η άμεση χορήγηση κεφαλαίων για επενδύσεις και κεφαλαίο κίνησης και κατά προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη λαμβάνουν βοήθεια από διαρθρωτικά ταμεία. Σημειώθηκε ότι οι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση και επισημάνθηκε ότι την τελική επιλογή για να δοθούν τα κεφάλαια θα την έχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Οι όροι των δανείων θα μοιάζουν με τα δάνεια που δίνει η ΕΤΕπ και δεν αφορά μόνο νέες επιχειρήσεις αλλά και παλαιές.
Όπως είναι ήδη γνωστό, το Ταμείο θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ 1:2 θα παρέχουν συνολική ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2013 δάνεια ύψους 400 εκ. ευρώ. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουν δοθεί στην αγορά 1,44 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση βελτίωσης της αξιολόγησης της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα μεγαλύτερου ποσοστού μόχλευσης από την πλευρά της ΕΤΕπ.
Η υπουργός Ανάπτυξης έκανε επίσης γνωστό πως σήμερα θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη Φιλικά Επιχειρηματική Ελλάδα.

14 Μαρτίου 2012

Επιτέλους ...χρήματα !!!


Στο νέο μνημόνιο η Τρόικα ζητά από το Δημόσιο να σταματήσει να είναι «μπαταχτσής»

Στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αποφάσισε να προχωρήσει το ελληνικό Δημόσιο μετά από πολλά χρόνια που χρωστά σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Το συνολικό ποσό των χρεών του Δημοσίου προς τρίτους ανέρχεται σε περίπου 6 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα ανέβαλε την όλη διαδικασία με το σκεπτικό ότι τα ταμεία είναι άδεια. Πλέον όμως, η Τρόικα ζητά και μέσω του νέου μνημονίου το Δημοσίου να σταματήσει να είναι «μπαταχτσής» και να προχωρήσει στην άμεση αποπληρωμή των χρεών που έχει σε τρίτα πρόσωπα.
Όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων και των υπουργείων, θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν μέχρι την 30η Μαρτίου 2012 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ειδικό πίνακα με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Οι εποπτευόμενοι φορείς θα αποστείλουν τους πίνακες στα αρμόδια υπουργεία, τα οποία αφού πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους θα τα διαβιβάσουν στο ΓΛΚ.

Οι φορείς που θα ενισχυθούν με πρόσθετες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ορίσει προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών

β) Να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τρείς τουλάχιστον μήνες. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η δέσμευση πίστωσης δεν εξασφαλίζει πάντα ότι η υποχρέωση μπορεί να πληρωθεί. Οι πιστώσεις των εξόδων θα πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων.

γ) Να εξοφλήσουν από ίδιους πόρους μέρος των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
δ) Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Οι φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν άμεσα να ζητήσουν έκτακτη χρηματοδότηση από το ΓΛΚ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν μέσω των εποπτευόντων υπουργείων, τα οποία αφού εξετάσουν και αξιολογήσουν τα αιτήματα των φορέων θα τα αποστείλουν στο ΓΛΚ το αργότερα έως την 31η Μαΐου 2012.
Το Γ.Λ.Κ θα εξετάζει τα αιτήματα των φορέων και την αξιολόγηση του εποπτεύοντος υπουργείου και εφόσον υφίσταται ανάγκη θα ζητά πρόσθετες διευκρινήσεις ή στοιχεία, διαβεβαιώσεις κλπ. Στη συνέχεια θα μεταβιβάσει τις σχετικές πιστώσεις μέσω των προϋπολογισμών των υπουργείων. Οι πληρωμές θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ημερών από τη λήψη της χρηματοδότησης. Με την ολοκλήρωση των πληρωμών, οι φορείς θα αποστείλουν βεβαίωση ότι η έκτακτη χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η χρηματοδότηση ή μέρος αυτής δεν χρησιμοποιηθεί, θα επιστρέφεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

05 Μαρτίου 2012

Αποτίμηση χειμερινών εκπτώσεων 2012.Στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ολοκληρώθηκαν οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις.
Λόγω της βαθιάς ύφεσης που ζούμε σαν χώρα εδώ και δυο χρόνια, οι προσδοκίες των εμπόρων της Πύλης κινήθηκαν σ’ αυτό το περιβάλλον.  Ελπίζαμε στην βελτίωση της επισκεψιμότητας  του καταναλωτικού κοινού και στην πραγματοποίηση αγορών – μικρών φυσικά – λόγω της μικρής αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας. Την πρώτη εβδομάδα υπήρξε μια μικρή βελτίωση της εμπορικής κίνησης που έδινε ελπίδα για ανάλογη συνέχεια. Όμως η φορολογική επιδρομή που επιβλήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2011 (έκτακτη εισφορά, τέλος επιτηδεύματος, αναδρομική παρακράτηση φόρων, χαράτσι ΔΕΗ, ενιαίο μισθολόγιο) από τη μια και η ιδιαίτερα υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από την άλλη, διέψευσαν την προσδοκία. Τα όποια χρήματα στις τσέπες των καταναλωτών πήγαιναν στα πολύ απαραίτητα. Επιπροσθέτως ο βαρύς χειμώνας έφερε και «βαρυχειμωνιά» στην κατανάλωση.  Πρωτοφανής ήταν ακόμη η επέλαση του χιονιά – τουλάχιστον είκοσι μέρες συνεχούς και έντονης χιονόπτωσης – δημιουργώντας έτσι προβλήματα προσβασιμότητας από και προς την Πύλη.
Η πτώση αγγίζει το 20% σε σχέση με το 2011, ποσοστό ούτε μεγάλο σε σχέση με άλλες περιοχές, αλλά και ούτε μη υπολογίσιμο για την περιοχή μας.
Ελπίζουμε με τον ερχομό της άνοιξης και την ελάφρυνση των καταναλωτών από πάγια χειμερινά έξοδα να αυξηθεί η εμπορική κίνηση της περιοχής.

Το κοινωνικό πρόσωπο του εμπορικού συλλόγου Πύλης


Η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου Πύλης πήρε εδώ και δυο εβδομάδες μια πρωτοβουλία. Να συγκεντρώνει τρόφιμα από τα καταστήματα της Πύλης και σε συνεργασία με τον ιερέα, το εκκλησιαστικό συμβούλιο και ομάδα εθελοντών, να τα προωθεί σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Για το σκοπό αυτό έστειλε επιστολή – κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους μέσω των λογαριασμών της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και τους καλούσε, όσοι από αυτούς επιθυμούν, να αφήνουν τρόφιμα στο «κοινωνικό καλάθι του εμπορικού συλλόγου Πύλης» που υπάρχει σε όλα τα καταστήματα τροφίμων της Πύλης.
Η ανταπόκριση των δημοτών της Πύλης ήταν καταλυτική.
Άφησε την διοίκηση του εμπορικού συλλόγου έκπληκτη με τη μαζική ανταπόκριση.
 Ήδη τα τρόφιμα μοιράστηκαν στις οικογένειες που έχουν ανάγκη δίνοντας έτσι λύση, έστω και μικρή, στο πρόβλημα επιβίωσής τους. 
Η συλλογή και το μοίρασμα των τροφίμων θα γίνεται κάθε εβδομάδα.
Ξεκινήσαμε από την Πύλη πιλοτικά και συνεχίζουμε.
Σκέψη των μελών της διοίκησης του εμπορικού συλλόγου Πύλης, είναι να επεκταθεί το μέτρο σταδιακά σε όλο το δήμο, τοποθετώντας τα «κοινωνικά καλάθια» σε όλα τα καταστήματα τροφίμων. Για να βοηθηθούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη.
Επειδή ο δήμος Πύλης πληθυσμιακά είναι μικρός και δεν μπορεί να λειτουργήσει κοινωνικό παντοπωλείο, γι’ αυτό και προτιμήσαμε τη λύση του «κοινωνικού καλαθιού».
Λειτουργούμε έτσι άμεσα, ευέλικτα και αποτελεσματικά.
Ευχαριστούμε όλους τους καταναλωτές που άφησαν προϊόντα στα καταστήματα τροφίμων, τον ιερέα, το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τους εθελοντές της Πύλης που φρόντισαν να φτάσουν τα τρόφιμα στον προορισμό τους.
Η προσπάθεια γίνεται με πλήρη διαφάνεια και διακριτικότητα και συνεχίζεται.
Η κρίση που όλοι βιώνουμε ήρθε για να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα δοκιμαστεί η ανθρωπιά όλων μας.