26 Αυγούστου 2010

ΤΕΛΟΣ ΕΡΤ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με αφορμή απορίες αν πρέπει να πληρώνουν τέλος υπέρ ΕΡΤ - μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ - τα καταστήματα που δεν έχουν δέκτη τηλεόρασης, διευκρινίζουμε τα παρακάτω :

με το νόμο 1730/1987 άρθρο 14 υποχρέωση για την καταβολή του τέλους έχουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κάτοχος μετρητή ΔΕΗ.

Απαλλάσσονται από το τέλος ΜΟΝΟ το ελληνικό δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους και τέλος οι κάτοχοι μετρητών που χρησιμοποιούν το ρεύμα για γεωργικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης δεν πληρώνουν τέλος όλοι οι ιεροί ναοί κάθε μορφής.

Έτσι δεν απαλλάσσονται τα καταστήματα που δεν έχουν τηλεόραση, αφού ως βάση λαμβάνεται ο μετρητής της ΔΕΗ.